นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาชา
นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาชา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผน ป.ป.ช. (2562-2564)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
สถานะการคลัง
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผล
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
9   คน
สถิติทั้งหมด
33314   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
นางลัคณา แสนภักดี
นางลัคณา แสนภักดี
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก
นายณรงค์ ชัยบุรี
นายณรงค์ ชัยบุรี
ประธานสภาเทศบาล
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจสภาพพร้อมซ่อมแซม รถวีโก้หมายเลขทะเบียน กต 4160 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ [สำนักปลัดเทศบาล] 6
ลงข่าว : 15/06/2563 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 120 โวลต์ จำนวน 2 ลูก [สำนักปลัดเทศบาล] 9
ลงข่าว : 15/06/2563 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ [สำนักปลัดเทศบาล] 5
ลงข่าว : 15/06/2563 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ [สำนักปลัดเทศบาล] 7
ลงข่าว : 15/06/2563 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม จำนวน 4 ถัง [สำนักปลัดเทศบาล] 7
ลงข่าว : 15/06/2563 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ [สำนักปลัดเทศบาล] 8
ลงข่าว : 15/06/2563 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ขนาด 200 ซีซี จำนวน 20,352 กล่อง [สำนักปลัดเทศบาล] 7
ลงข่าว : 15/06/2563 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด [สำนักปลัดเทศบาล] 8
ลงข่าว : 15/06/2563 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ [สำนักปลัดเทศบาล] 5
ลงข่าว : 15/06/2563 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม จำนวน 4 ถัง [สำนักปลัดเทศบาล] 7
ลงข่าว : 15/06/2563 โดย : สำนักปลัด
การเผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 (22/11/2561) [สำนักปลัดเทศบาล] 111
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (22/11/2561) [สำนักปลัดเทศบาล] 244
คู่มือสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (22/11/2561) [สำนักปลัดเทศบาล] 235
แผนผังขั้นตอน (22/11/2561) [สำนักปลัดเทศบาล] 146
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
กระดานข่าวทั่วไป
เกมสล้อตออนไลน์ ( อ่าน 15 / ตอบ 0 )
    โดย : pareena  kaikai   เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2563 : 08:42   
จาดอน ซานโช่ ( อ่าน 28 / ตอบ 0 )
    โดย : ชัยยัณกรณ์   สิ่วไธสง   เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 : 14:49   
5 ประเด็น แฮร์รี่ เคน ( อ่าน 159 / ตอบ 0 )
    โดย : ชัยยัณกรณ์   สิ่วไธสง   เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 : 14:46   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ฮีตฮอยอีสานงานของดีหนองเรือ ปี ๒๕๖๐
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< กรกฏาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงบประมาณ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมจัดหางาน
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • โยธาไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมทางหลวง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • ศาลปกครอง