นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาชา
นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาชา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผน ป.ป.ช. (2562-2564)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
สถานะการคลัง
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผล
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
28   คน
สถิติทั้งหมด
20857   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
นางลัคณา แสนภักดี
นางลัคณา แสนภักดี
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก
นายณรงค์ ชัยบุรี
นายณรงค์ ชัยบุรี
ประธานสภาเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลหนองแก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลหนองแก [สำนักปลัดเทศบาล] 19
ลงข่าว : 12/11/2562 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ [สำนักปลัดเทศบาล] 8
ลงข่าว : 11/11/2562 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถหน้าตักหลังขุด ทะเบียน ตค 691 จำนวน 4 รายการ [สำนักปลัดเทศบาล] 9
ลงข่าว : 11/11/2562 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุก จำนวน 30 คิว [สำนักปลัดเทศบาล] 6
ลงข่าว : 11/11/2562 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง [สำนักปลัดเทศบาล] 9
ลงข่าว : 11/11/2562 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ ทะเบียน 83-7458 ขอนแก่น จำนวน 1 รายการ [สำนักปลัดเทศบาล] 4
ลงข่าว : 11/11/2562 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ [สำนักปลัดเทศบาล] 9
ลงข่าว : 11/11/2562 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเย็บปก เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 จำนวน 41เล่ม [สำนักปลัดเทศบาล] 6
ลงข่าว : 11/11/2562 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 691 ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ [สำนักปลัดเทศบาล] 11
ลงข่าว : 11/11/2562 โดย : สำนักปลัด
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม จำนวน 4 ถัง [สำนักปลัดเทศบาล] 12
ลงข่าว : 11/11/2562 โดย : สำนักปลัด
การเผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 (22/11/2561) [สำนักปลัดเทศบาล] 50
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (22/11/2561) [สำนักปลัดเทศบาล] 72
คู่มือสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (22/11/2561) [สำนักปลัดเทศบาล] 56
แผนผังขั้นตอน (22/11/2561) [สำนักปลัดเทศบาล] 89
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ฮีตฮอยอีสานงานของดีหนองเรือ ปี ๒๕๖๐
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< ธันวาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมบัญชีกลาง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ธ.ธกส
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศาลปกครอง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมสรรพากร
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมจัดหางาน